Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Spółka Perfect Salon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000259452, o kapitale zakładowym 66 000.00 zł, NIP 951-218-85-66, REGON 140611838 będąca właścicielem serwisu internetowego www.perfectsalon.pl oraz Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 19 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obliguje się do właściwej ochrony danych dotyczących Użytkowników Serwisu.

II. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
  a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b. w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.
 3. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

III. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
  a. posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
  b. zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

VII. Serwis „www.perfectsalon.pl” prezentuje Politykę Plików Cookies, która ma zastosowanie do wyżej wymienionego serwisu.

 1. Tzw. „ciasteczka”, czyli pliki „cookies”, są plikami numeryczno-tekstowymi, zachowywanymi przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Służą one do identyfikacji Użytkownika lub zapisywania historii akcji podejmowanych przez niego w serwisie.
 2. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez s „erwis https://perfectsalon.pl” w celu:
  a. Dopasowania zawartości serwisu oraz jego optymalizacji do potrzeb Użytkownika serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, odpowiednio wyświetlić stronę serwisu i dopasować ją do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  b. Ulepszenia zawartości oraz struktury serwisu poprzez generowanie statystyk, pomagających określić sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych;
  c. Spersonalizowania e-mailowej komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkownika;
  d. Możliwości rejestracji i logowania Użytkowników do serwisu.
 3. Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje konfiguracji w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Oprogramowanie używane do przeglądania stron internetowych przez Użytkownika, pozwala na modyfikację ustawień dotyczących plików „cookies”, włącznie z automatyczną blokadą ich obsługi. Ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą mieć wpływ na niektóre funkcje serwisu.
 5. Serwis „http://perfectsalon.pl”, jest wyłączną własnością Administratora, a korzystający z niego Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie wartości intelektualnej. Serwis „https://perfectsalon.pl” zawiera oryginalne materiały, teksty, animacje, grafiki oraz znaki towarowe, które stanowią własność Administratora i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych (kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie) jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
 6. Wobec zmian z zakresu prawa, technologii oraz zmian dotyczących prowadzenia działalności w Internecie, Polityka Prywatności może ulec modyfikacji. Używanie serwisu po implementacji tych zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.

MASZ PYTANIA?

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.