Dofinansowanie szkoleń


Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie do szkoleń ma na celu udoskonalenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz pracodawców do wymagań rynku pracy, który wciąż się zmienia. Wsparcie działa na zasadzie pomocy de minimis, tzn. bezzwrotnego wsparcia od państwa dla przedsiębiorców. Kwota dofinansowania na jednego pracownika to nawet 15 000 zł.

  • Mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% wartości szkolenia.
  • Firmy zatrudniające powyżej 10 osób, KFS zapewnia 80% dofinansowania do szkoleń (pozostałe 20% przedsiębiorca wnosi sam).

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, urzędy i fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Z dofinansowania wykluczone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Krok 1 – Zdobądź informacje i uzupełnij wniosek.

Sprawdź, kiedy jest termin składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Zgłoś zbliżający się termin składania wniosków Opiekunowi Marki, a dział Edukacji Perfect Salon pomoże w wypełnieniu wniosku.

Krok 2 – Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

Środki z KFS mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty szkoleniowej Perfect Salon. Skontaktuj się z Opiekunem Marki, który razem z działem Edukacji Perfect Salon dobierze szkolenia dostosowane do potrzeb Państwa firmy.

Krok 3 – Złóż wniosek

W wyznaczonym terminie należy złożyć wniosek w PUP. Uzupełniony wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Krok 4 – Decyzja PUP i podpisanie umowy

Po około 30 dniach PUP wróci z decyzją odnośnie uzyskania dofinansowania. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji dofinansowania, podpisują Państwo umowę z Urzędem. Na potrzeby PUP, bądź Państwa podpiszemy umowę o realizację szkoleń.

Krok 5 – Przelanie środków

Po podpisaniu umowy, PUP przelewa środki  na kształcenie pracowników z KFS na konto, które pracodawca wskazał we wniosku.

Krok 6 – Realizacja oraz rozliczenie szkoleń

Beneficjent dofinansowania uczestniczy w ustalonym programie szkoleniowym. Po zakończonym programie szkoleniowym, beneficjent ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy.

Po realizacji szkolenia, Perfect Salon wystawia fakturę z 14-dniowym terminem płatności, które beneficjent opłaca, a następnie dostarcza komplet wymaganych dokumentów do PUP.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Wystąpił błąd!

Twoja wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.